eBase מודול מלונאות

לחברת eBase התמחות מיוחדת בתחום המלונאות.
חברת eBase מספקת פתרון מלא לניהול הכספים, הרכש והמלאי עבור בתי המלון.
אנו נותנים מענה לעשרות בתי מלון, ביניהם רשתות בתי מלון, בתי מלון בינלאומיים ומלונות בודדים בכל הגדלים.
החברה השקיעה אלפי שעות תכנות ביצירת מודולים והתאמות מיוחדים לתחום.
בין המוצרים המיוחדים ש-eBase פיתחה בתחום זה:
 • ניהול מלאי כולל ערכי מלאי ומדידת צריכה בהתאם לסוגים שונים
  (משקאות חריפים, משקאות קלים, מזון, general store)
 • מדידת Food Cost
 • התאמות כרטיסי אשראי
 • Market list גם בתוך המלון וגם לרכש
 • ממשקים למערכת ה-Front (פידליו/אופרה).
 • מדידת צריכה מדוייקת לפי Outlets
 • ניהול עצי מוצר ותמחור עץ מוצר
 • יצירת דרישות אשר מגיעות משף/מנהל outlet או מירידה במלאי ביטחון.
  המערכת מאפשרת יצירת דרישות אוטומטיות בעת ירידה ממלאי הבטחון אשר הוגדר.

כמו כן החברה פיתחה מתודולוגיות להדרכה והטמעה אשר מביאות להכנסה מהירה של המערכת לפעילות במלון, במהירות וללא משברים. הפתרון האיכותי ניתן במחיר סביר ביותר.