eBase כספים והנהלת חשבונות

זום לעסקים כוללת את כל המרכיבים הנדרשים במערכת הנהלת חשבונות, החל מהפקת חשבוניות, דרך מעקב אשראי ואובליגו ועד להפקת דוחות כספיים. מעבר לפונקציונאליות הבסיסית, מציעה זום לעסקים, גם יכולות פיננסיות רחבות ומתקדמות:

  • תוכנת הנהלת חשבונות רב שנתית - הנהלת החשבונות בזום לעסקים הינה רב שנתית מלאה, תכונה המאפשרת לשמור על רציפות בביצוע התאמות, שליפות, שאילתות, והפקת דו"חות על תנועות הלקוחות משנות כספים שונות.
  • תוכנה להנהלת חשבונות רב מטבעית – זום לעסקים מנהלת רישום כפול של כל תנועה בשני מטבעות ראשיים (שקל ודולר) לפי ערכם היחסי בעת רישום התנועה. תכונה זו מאפשרת הפקת מידע רב ודו"חות בשני המטבעות לצורכי השוואה וללא צורך בפעולות שערוך מקדימות. בנוסף מאפשרת המערכת ניהול חשבונות מט"ח במטבע שלישי ובכלל זה רישום ערך התנועות המתאימות במטבע הכרטיס.
  • תוכנה רב חברתית להנהלת חשבונות – זום לעסקים מאפשרת ניהול מספר חברות במקביל וקשר ביניהן. תוכנת ניהול העסק מנהלת את הקשר החשבונאי בין החברות בצורה ממוחשבת ובעזרת מסכים רב חברתיים, דו"חות רב חברתיים, תנועות בין חברתיות ועוד.