eBase ניהול תהליכים עסקיים

כלי זה, המיושם על מגוון התהליכים בארגון, מאפשר למשתמש לבנות, באמצעות תרשים גרפי, תהליך עבודה המתאים לצרכי הארגון. ניתן ליצור חוקים עסקיים ללא כל הגבלה כך שיענו על סוגים שונים של תרחישים.