eBase מערכת נוכחות ושכר

אנו מציעים יישום והטמעה של מערכת נוכחות ושכר מתקדמת מבית פריוריטי, אשר מספקת פתרון מלא לניהול כוח האדם בארגון. המערכת נוחה לתפעול, תומכת בהסכמים, מאפשרת הכנת תלושי שכר והפקתם, ומותאמת לחוקי מדינת ישראל.
מערכת הנוכחות והשכר מאפשרת פתרון יעיל ומתקדם, בעלויות נמוכות.
להלן רקע על מערכת הנוכחות ועל מערכת השכר.

מערכת נוכחות עובדים

מערכת הנוכחות של פריוריטי הינה כלי מתקדם לרישום, לניתוח ולניהול דיווחי הנוכחות וההעדרויות של העובדים.
תוכנת ניהול הנוכחות של פריוריטי מאפשרת להגדיר תנאי העסקה לקבוצות של עובדים או באופן פרטני לכל עובד.
בסוף תקופת השכר, המידע הגולמי על דיווחי שעות מעובד ומחושב אוטומטית לכל עובד להעברה למערכת השכר, החיצונית או זו של פריוריטי. מודול נוכחות מיועד לכל סוגי הארגונים, עם פתרון אותו ניתן להתאים באופן פרטני לצרכיו של כל ארגון.

מאפיינים מרכזיים:

הגדרות ברמת העובד:
  - הגדרת ימי עבודה תקניים לעבודה ברמת הסכם/רמת עובד (למשל, ראשון עד חמישי) וחגים
  - תשלום היעדרויות לפי תקן הסכם/עובד
  - תחזוקת הגדרות לסוגי שעות עבודה (לדוגמא, רגילות, שעות נוספות, משמרות) והיעדרויות
  - תמיכה במגוון אופני חישובי שעות נוספות: יומי, גמיש, קבוע, שבועי, חודשי כולל תמיכה בחישוב ש"נ לפי
     תקן עובד.   
  - ניהול לוחות זמנים למשמרות (רגילות, כפולות, לילה וכו')
  - טיפול בשעות חריגות כמו הגעה מוקדמת או איחור
  - הגדרות לארוחות והפסקות
  - הטבות לעובדים (לדוגמא: ימי חופש, אש"ל(
  - מספר בלתי מוגבל של הסכמי העסקה לקבוצות עובדים

פרופילי העסקה אישיים הניתנים להתאמה

דיווח שעות עבודה/היעדרות:
  - ממשקים משעוני נוכחות לטעינת דיווחי שעות
  - רישום דיווחי שעות ידניים, בתוך פריוריטי או באמצעות ממשק אינטרנטי
  - טעינת דיווחים שהוזנו ע"י טכנאי השטח במכשרי כף היד שלהם
  - איסוף מידע אוטומטי: דיווח ממוכן מעובדי שטח באמצעות מכשרי כף יד, במרווחי זמן מוגדרים מראש
  - אישור דווחי שעות על ידי ממונה/ממונה חליפי כולל חסימת תשלום שעות לדיווחים לא מאושרים
  - שיוך דווחי שעות עבודה מדווחות לפי מחלקה כולל תמיכה בניוד מחלקות לעובד בחתך תאריכים מוגדר
  - ממשקים מאובטחים מותאמים למערכות השכר הנפוצות כיום בישראל – חיסכון בעלויות נוספות לארגונים
     העובדים עם מערכת שכר קיימת     
  - ממשק וובי שמאפשר לעובד להעביר למערכת טפסים סרוקים של אישורי מחלה, מילואים וכו'.

בקרה וניהול:
  - מגוון דו"חות לאיתור דיווחים חסרים/חריגים, מצבת עובדים ועוד; מסכי שאילתא קלים לשימוש המספק
     מידע מפורט בלחיצת כפתור
  - דו"חות סיכומי דיווח שעות, מסוכמים או מפורטים, כולל דו"ח שעות אישי לכל עובד
  - מידע חיוני מובנה לגבי חוקים ותקנות הנוגעים לנוכחות והיעדרות (חופשות, ימי מחלה, חופשת לידה,
     מילואים ועוד)
  - ממשק וובי מובנה שמאפשר לכל עובד להפיק לעצמו דו"חות נוכחות, העדרויות, ניצול ויתרה לזכאויות
     כמו חופשה ומחלה.
  - ממשק וובי למנהלים לביצוע תהליכי אישור הקשורים בדיווחי הנוכחות של עובדיהם
  - דוחות BI לניתוח שעות מדווחות

על מערכת השכר

תוכנת חישוב השכר של פריוריטי בשילוב עם מודול משאבי האנוש ומערכת הנוכחות שלה, מספקת פתרון מלא ושלם לניהול כח האדם בארגון. תוכנת   חישוב השכר של פריוריטי מייעלת את הניהול השוטף של חישוב השכר ותשלומו, מאחסנת נתוני עבר ומאפשרת לבצע ניתוח הוצאות בפועל ותחזיות    עתידיות הנוגעות לשכר. תוכנת חישוב השכר מתממשקת עם מערכות קיימות לדיווחי נוכחות, עם רשויות המס ועם מס"ב ומותאמת במיוחד לחוקי השכר והמיסוי בישראל 

תמיכה בהסכמי העסקה לקבוצות עובדים שונות ובהסכם שכר פרטני לעובד
רכיבי שכר – גמישות מירבית בהגדרה של רכיבי שכר (חופשה, פיצויים, גמל, מגוון סוגי שעות נוספות וכו')
   ובשקלול כל רכיב בחישוב השכר
דו"חות BI ו-Dashboards לניתוח רב-מימדי של הוצאות השכר; ביצוע סימולציות שכר ותכנון ארוך טווח של
   מרכיב ההוצאה המרכזי ברוב החברות – כח אדם 
ממשק אינטגרטיבי עם מערכות קיימות לדיווח נוכחות
תמיכה בקטגוריות שונות של שעות עבודה (רגילות, נוספות בתשלום רגיל, נוספות בתשלום נוסף,
   משמרות לילה, שבתות ועוד)
חישובי שכר חודשיים, כולל תשלומי מיסים ותמיכה בתשלומים רטרואקטיביים
הגדרה מובנית של חוקי שכר בישראל (לדוגמא: שכר מינימום, מס חברות, שווי יום הבראה, שכר מקסימלי
   להפרשה לגמל ועוד)
כנת תלושי שכר והפקתם
חישובים והפרשות לקופות גמל וביטוחים
תמיכה בחישובים רטרואקטיביים למשכורת עובדים כולל ניתוח הפרשים לעומת משכורת מקורית
תמיכה בתשלום רכיבים על בסיס יומי על סמך דיווח שעות עבודה בפועל כדוגמת תשלום דמי ארוחת צהרים רק
   במידה והעובד דיווח עבודה עם סך שעות מינימאלי באותו יום           
תמיכה בהקצאת תשלומים וניכויים לעובד כולל הגדרת תפוגת תוקף עתידית באופן אוטומטי ללא צורך
   בתזכורת לצורך ביטול תשלום/ניכוי
ממשק אינטגרטיבי לפקודת משכורת לתוכנת הנהלת חשבונות ותכנוני תקציב
אבטחת מידע: אחסון המידע בשרת מאובטח, חסין מפני התקפות; לוג לתיעוד השינויים בטבלאות המערכת
   למעקב מדוקדק
קליטה באופן מקוון של נתוני טפסי דיווח של העובד כגון טופס 101