eBase הסבות ושידרוגים

 כאשר מחליפים מערכת מידע, אחד החששות הכבדים בארגונים הינו האם יהיה ניתן להעביר את הנתונים הכספיים והתפעוליים ההיסטוריים של הארגון למערכת החדשה.

העברת היסטוריה באופן מלא ומדוייק הינה חיונית להצלחה בהטמעת מערכת מידע חדשה.

חברת eBase מנוסה בביצוע הסבות מכל מערכת קיימת. אנו יודעים להסב נתונים של שנה נוכחית ושל שנים קודמות על פי בקשת הלקוח.

ההסבות מתבצעות ביעילות, ומאפשרות לארגון לשמור את ההיסטוריה שלו על המערכת החדשה.

במסגרת השירות השוטף ללקוחותינו, אנו מבצעים שידרוגי גירסאות באופן שוטף.

איכות התכנות שלנו, המותאמת לעדכון גירסאות, מאפשרת העברת גירסאות בפשטות ובמהירות.