eBase ניהול פרויקטים

 מודול ניהול הפרויקטים של פריוריטי מציע למשתמשים בו, יכולות המשתוות לאלו של תוכנות ייעודיות לניהול פרויקטים ובמקרים מסוימים אף מתעלות עליהן.

מודול ניהול הפרויקטים הופך את התחזוקה והבקרה על התקדמות הפרויקט, הן מבחינת תוצרים והן מבחינת הוצאות, לחלק מובנה מההתנהלות היום-יומית בארגון וזאת בעזרת מנגנוני דיווח שעות עבודה והוצאות על הפעילויות בפרויקט (WBS), בשילוב עם כלים מובנים לניהול תהליכים (BPM).

בנוסף, היכולת לקשר בין המשימות (Tasks) לבין הפעילויות השונות בפרויקט (WBS), בשילוב עם מערכת התרעות מבוססת-דוא"ל, המודיעה על כל שינוי או עדכון בישויות המקושרות, מייעלת את עבודת הצוות השוטפת ומבטיחה שכל חברי הצוות מעודכנים.